Книги за КОБ

Тук можете да свалите преведените книги на академик генерал Константин Петров на български език: