Какво е КОБ?

Концепцията за обществена безопасност е практическо ръководство, помагащо да се построи най-доброто бъдеще за себе си, своите близки и цялото общество.

Узнайте повече